Документи от Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2021-2027 г.