Заповед № РД-16-942/ 05.10.2020 г. на министъра на икономиката за определяне на нов поименен състав на Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.