Заповед № РД-16-702/ 25.05.2021 г. на министъра на икономиката за определяне на състава на Тематична работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021 - 2027 г.