Информация относно проведеното обществено обсъждане на програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027

На 24 септември 2021 г. от 11:00, чрез платформата Zoom, в изпълнение на чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., бе проведено обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП).

Събитието откри заместник-министърът на икономиката – г-жа Ивелина Пенева, а проекта на ПКИП (презентацията може да бъде намерена тук) презентира г-жа Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

В обсъждането на новата програма се включиха над 100 участника, представители на бизнеса, организации и институции и други, заинтересовани лица от предвидените по ПКИП мерки.

След направената презентация на програмата, в т.ч. нейната структура, обхват, индикативни дейности и първи планирани за обявяване процедури беше отговорено на предварително постъпилите от страна на участниците въпроси. Събитието продължи под формата на дискусия по различни аспекти от програмата.