Заповед № РД-14-48/21.04.2022 г. на министъра на иновациите и растежа за определяне на състава на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 г.