Обществено обсъждане на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува проект на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал и на интернет страницата на Министерството на земеделието проект на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г.

Писмени коментари и бележки могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 29 юни 2022 г. на следния електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg.

Проект на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г. и приложенията към нея, може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Проект ПМДРА_0.zip 830.03 KB