Заповед за изменение на състава на Тематична работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г.

Заповед за  изменение на заповед N: РД 09-888/06.11.2020 г. изменена със заповед РД 09-104/08.02.2021 г.  на състава на Тематична работна група може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
МДР-ПП-09-87_22.06.2022.pdf 658.77 KB