ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПМДРА 2021-2027 Г., ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО И НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДЕО

Доклада за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., приложенията към него и нетехническо резюме на ДЕО  може да видите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
ДЕО+ПРИЛОЖЕНИЯ+НТР.zip 16.51 MB