Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. и придружаващите я документи може да видите, изпратена официално на Европейската комисия

Пълният текст на официално изпратената до Европейската комисия Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. и придружаващите я документи може да видите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
ПМДРА оф. изпратена през SFC 2021_0.zip 4.48 MB