Пловдив ще бъде домакин на Осмата годишна среща на Националната рибарска мрежа

Пловдив ще бъде домакин на Осмата годишна среща на Националната рибарска мрежа и работна група във връзка с предизвикателствата при планирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Те ще се проведат в периода 27-28 октомври 2022 г. в гр. Пловдив, „Гранд хотел Пловдив“, конферентна зала „Париж“.

Темата на годишната среща на 27 октомври е „Социално включване, добавена стойност и промотиране на териториите“ и е структурирана в четири пленарни сесии. Първият панел има за цел да запознае участниците с приоритетните направления в рибарството – аквакултура, риболов, преработка, добавена стойност и пазари. Втората сесия е посветена на социалното включване – жените и уязвимите групи в Синята икономика, като ще се представят и икономически дейности, водещи до засилено участие на жените. Третият панел от програмата ще представи европейски инициативи за популяризиране на ролята на жените в Синята икономика. Важен акцент в програмата е и четвъртият панел, който ще представи туризма като съществен елемент на Синята икономика в България – как представяме и „продаваме“ рибарските територии.

На 28 октомври 2022 г. събитието ще продължи със заседание на Тематичната работна група „Сътрудничество“ на тема: „Предизвикателства при планирането на следващия програмен период“. Първата пленарна сесия ще представи възможностите за риболовен (pesca) туризъм в България. През втория тематичен панел участниците в работната група ще дискутират необходимостта и от извършване на анализ и оценка на изпълнението на стратегиите по подхода Водено от общностите местно развитие 20214-2020 г. Третият панел ще засегне темата за предоставяне на компенсации за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна. Целта е участниците да се запознаят с възможностите, които предоставя Програмата за морско дело и рибарство 2014-202 г. за преодоляване на негативните последиците за сектор „Рибарство“.

Детайлна програма е публикувана на интернет страницата на Националната рибарска мрежа: http://nrmbg.com/index.php?route=product/product&path=94_100&product_id=592

Участието е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация на адрес:  https://forms.gle/4yYtAPYN3pcVzjcL7

Събитието се реализира с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство, чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на Министерство на земеделието.