Финална версия на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена на Европейската комисия за одобрение чрез Системата за управление на средства SFC 2021 на 01.11.2022 г.

Финална версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), официално изпратена на Европейската комисия за одобрение чрез Системата за управление на средства SFC 2021 на 01.11.2022 г. може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Финална версия на ПМДРА 2021-2027.zip 12.68 MB