ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА "МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 г". ЗА 2023 ГОДИНА

Управляващият орган на Програмата за  МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 г.  публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите ТУК.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 02.05.2023 г., на електронна поща pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

Файлови документи
Прикачен файл Size
КН_ИГРП 2023_0.xlsx 232.65 KB