УО НА ПМДР СТАРТИРА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ЗАРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Предстои поетапно сключване на договори по компенсаторните мерки и изплащането на компенсации за смекчаване на последиците от войната на Русия в Украйна по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Операторите в сектор „Рибарство“ ще получат компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара в подсекторите - риболов, аквакултури и преработка.

Повече информация може да получите на следния линк:

https://agrotv.bg/2023/11/15/подкрепа-сектор-рибарство-с-компе/?fbclid=IwAR28oGzvE52gPNxDpHkq2rcnRUopET6RGB9VB4IlCI4UB8QCVpdWPMA_tuw_aem_Ad17bbLhIUqlo9-htYqHXdqoJ-5UyKxrmpiYDtiA9BGTOgyncfJl-iJHjt-YEHEAZz8