УО НА ПМДРА ПОДПОМАГА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ И В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

Дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) предвижда с до 20 % от бюджета на програмата да подпомага изпълнението на стратегии на Местни инициативни рибарски групи. Техният брой ще бъде увеличен от 9 през програмен период 2014-2020 на 15 по ПМДРА.

Повече информация може да намерите на следния линк:

https://agrotv.bg/2023/11/16/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-20-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bc%d0%b4%d1%80/