Годишен план за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

Копие на одобрения план за 2018 г. може да намерите тук.

Файлови документи
Прикачен файл Size
план 264.82 KB