Общи Указания за прилагане на критерии по мерките на МИРГ от 06.03.2019 г.