Управляващ орган

Управляващ орган на програмата е дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието и храните

доц. д-р. Деян Стратев

Ръководител на Управляващия орган на ПМДР

Контакти:

гр. София 1040, бул. „Христо Ботев” 55

Т: +359 2 98511 222

 

E-mail: pmdr@mzh.government.bg