Писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от КН на ПМДР 2014-2020 г.

Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР в периода – 7-11 май 2020 г. може да намерите ТУК.

Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР в периода – 26 май 2020 г. – 1 юни 2020 г. може да намерите ТУК.

Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР в периода – 27 август 2020 г. – 8 септември 2020 г. може да намерите ТУК.

Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР в периода – 11-15 септември 2020 г. може да намерите ТУК.

Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР в периода – 30 септември 2020 г. – 6 октомври 2020 г. може да намерите ТУК.

Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР в периода 25 -30 ноември 2020 г. може да намерите ТУК.