Отчет за Годишния план за действие по ПМДР за 2020 г.