ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЕДРО НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ПО МЕСЕЦИ И СРЕДНО ЗА 2021 г.

УО на ПМДР при извършване на оценка на икономическа жизнеспособност на проектното предложение (за които е приложимо) взема предвид предоставените от „Системата за агропазарна информация“ ЕООД (САПИ) пазарни цени на едро за риба и други водни организми, които може да намерите ТУК.

Пазарни цени на едро за риба и други водни организми средно за 2021 г. може да намерите ТУК.

 

Файлови документи