УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА документи от 20 писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от КН на ПМДР 2014-2020 г.