#FinalCountdownOPGG - 11 месеца

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня, че всички проекти, подкрепени от програмата, следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г.

Разпределете правилно времето си, за да може успешно да приключите своите проекти в оставащите 11 месеца. Новият клип, може да видите в YouTube канала на ОПДУ.