ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОПДУ ЗА 2023 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма  за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 29.08.2023 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg

Файлови документи
Прикачен файл Size
ИГРП 2023 на ОПДУ_0.pdf 411.31 KB