Заповеди за Тематична работна група за разработване на ОПЕУТП