Поименен състав на КН на ПКИП, съгласно Заповед № РД-14-480/01.11.2023 г. на министъра на иновациите и растежа към 01.11.2023 г.