ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2181 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури по отношение на началните дати и сроковет

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2181 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури по отношение на началните дати и сроковете на недопустимост на заявленията за подпомагане може да намерите ТУК.

Файлови документи
Прикачен файл Size
РЕГЛАМЕНТ 2181.pdf 439.71 KB