СЕДЕМНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КН на ОПДУ - АНОНС

На 21 ноември 2022 г. ще се проведе Седемнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”.

На него ще бъде представен напредъка по изпълнението на програмата към 15.11.2022 г. По желание на членовете на Комитета е включена точка с информация във връзка с Оценката на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България. За пръв път ще бъде представена и Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Предвидени са демонстрации в реално време на разработените по проектите системи и платформи от страна на бенефициентите - Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на околната среда и водите.

На заседанието, което ще бъде отново онлайн, ще присъстват наблюдаващите програмата от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, членове на Комитета, наблюдатели и гости.