Комитет за наблюдение

На 21 ноември 2022 г. ще се проведе Седемнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”.

Инж. Галина Василева: Над 3 млрд. лева от финансовия ресурс на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е договорен

Над 3 млрд. лева или близо 84% от финансовия ресурс по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. е договорен. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева по време на заседанието на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в периода 11-12 юни в град Русе. Тя добави, че 33% от бюджета на програмата е разплатен.

Правила и състав

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е колективен орган, основан на принципа на партньорството, включително в духа на Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, който осъществява мониторинг върху изпълнението на оперативната програма. Той изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 г.

Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти, които се финансират от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на десетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, което се провежда в периода 29-30.11.18 г. в гр. Правец.

Над 200 000 българи са получили директна подкрепа от ОПРЧР

Над 200 хиляди българи са получили директна подкрепа за своето развитие, социална интеграция и по-добър начин на живот, благодарение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това отчете заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Оперативната програма г-жа Зорница Русинова по време на XI-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на програмата.