Събития

ОИЦ-ДОБРИЧ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В МЕСТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БТА „ЕВРОПА В БЪЛГАРИЯ: ОБЩО БЪДЕЩЕ“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 7 февруари /вторник/ 2023 г., от 10:30 часа в пресклуба на БТА в град Добрич на ул."Независимост" 7, ет. 1 (срещу входа на НАП), Областният информационен център-Добрич ще се включи в местната конференция на Българската телеграфна агенция „Европа в България: Общо бъдеще“. Ще бъдат представени напредъка по Оперативните програми 2014-2020 г. на областно ниво, както и накратко новите програми на България, финансирани от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г.

Тя ще се проведе в рамките на проект „EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще“, финансиран от Европейската комисия.

 

 

ОИЦ
Добрич

ОИЦ- РУСЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИТЕ НОВОТО СИ ИЗДАНИЕ С УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 часа

На 8 февруари 2023 г., сряда, от 12:00 часа в офиса на БТА (Къщата с часовника, ет. 3) Областният информационен център – Русе организира информационно събитие с представители на медиите.

Пред тях ще бъде представена подготвената книжка с успешни проекти, финансирани от ЕСИФ през програмен период 2014 – 2021. В срещата ще вземат участие и част от бенефициентите от Русе и областта, чиито проекти са намерили място в новата книжка на Областния информационен център. Те лично ще споделят пред журналистите как са реализирали своите проекти и какъв е постигнатият ефект. Идеята е да се популяризират ползите, които европейските инвестиции носят за развитие на частния и публичния сектори. Инициативата има за цел още добрите примери и информацията за дейността на ОИЦ- Русе да стигнат до по-широка аудитория, за да може пред настоящия програмен период 2021-2027 г. да бъдат реализирани повече и по-мащабни проекти.

ОИЦ
Русе

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 8 февруари /сряда/ 2023 г., от 15:00 часа в залата си на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2, Областният информационен център-Варна ще представи своята дейност  и успешно реализирани проекти на територията на областта пред представители на международни организации.

Гостите ще бъдат на посещение у нас по проекта Municipality Urban Cleaners (MUC), финансиран от Програма „Еразъм+“.

 

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 9 февруари /четвъртък/ 2023 г., от 10:00 часа в Община Белослав, Областният информационен център-Варна ще се включи в информационно събитие с екологична насоченост.

Заедно с представители на международни организации, гостуващи у нас в изпълнение на проект по Програма „Еразъм+“, експерти от ОИЦ-Варна ще посетят модерната система за разделно сметосъбиране в Белослав, изградена по проект по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

В рамките на визитата ще бъде представен и проектът „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ПО СОП „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 13 февруари /понеделник/ 2023 г., от 14:00 часа в Креативен център в Община Бяла, Областният информационен център-Варна ще се включи в събитие по проекта „КРЕАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ/Развитие на културата и творческите  индустрии в Черноморския басейн“. Той се финансира от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2014-2020.

По време на срещата, в която ще участват и чуждестранните партньори по проекта, ще се проведат творчески работилници и лекция на тема „Тайните на маркетинга в Etsy“.  

ОИЦ
Варна