Събития

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА СРЕЩА В ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 28 ноември (понеделник) 2022 г., от 10:00 ч., в НЧ "Йордан Йовков-1894 г.", гр. Алфатар ще се състои информационна среща на тема „Нов програмен период 2021-2027“. По време на събитието ще бъдат представени новите програми, както и актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения. Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, читалища, доставчици на социални услуги, граждани и заинтересовани лица. Събитието е част от националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА СРЕЩА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 29 ноември (вторник) 2022 г., от 10:00 ч., в НЧ "Христо Ботев- 1940 г.", гр. Главиница ще се състои информационна среща на тема „Нов програмен период 2021-2027“. По време на събитието ще бъдат представени новите програми, както и актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения. Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, читалища, доставчици на социални услуги, граждани и заинтересовани лица. Събитието е част от националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ – Монтана представя новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021 – 2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 - 12:00

На 29 ноември 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в заседателната зала на Общински младежки дом – Монтана Областният информационен център ще проведе информационна среща за представяне на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г., както и на отворени и предстоящи процедури за кандидатстване. Ще бъде популяризирана и националната законодателна рамка за новия програмен период.

Поканени за участие са потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, местните власти, академичната общност, неправителствения сектор, представители на бизнеса, младежи, медии, широка общественост.

Инициативата е част от общата кампания на мрежата от областни информационни центрове в България за 2022 г.

ОИЦ
Монтана

ОИЦ-Добрич представя новия програмен период 2021 – 2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30

Кампания на мрежата от  ОИЦНа 30 ноември (сряда) 2022 г., от 09:30 часа, екипът Областен информационен център - Добрич ще проведе информационно събитие, посветено на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. На срещата ще бъдат представени приоритетите на програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г., условията за финансиране, съпоставка с предходния програмен период, както и националната законодателна рамка за новия програмен период.

Събитието ще се проведе в хибриден формат – присъствено в Голяма заседателна зала, ет.2 на Община град Добрич и виртуално във Фейсбук страницата на ОИЦ-Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/live/

Участието в информационната среща е безплатно. Необходима е предварителна регистрация до 29 ноември 2022 г. чрез регистрационната форма на следния линк: https://forms.gle/X8mSiu2i6xstbbnw7. Ако възникне проблем с линка за регистрация, е необходимо да се копира хипервръзката от документа и да се постави в браузъра. 

Информационното събитие е насочено към потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, местните власти, академичната общност, образователни организации, представители на бизнеса, неправителствения сектор, младежи, медии, широка общественост и др.

Инициативата се организира в рамките на Общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Ямбол ще представи програмите от новия период пред всички заинтересовани страни от област Ямбол

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 30 ноември 2022 г. /сряда/ от 10:30 часа в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе информационно събитие, част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г. На него пред всички заинтересовани страни ще бъдат представени приоритетите, условията за финансиране, потенциалните кандидати и други аспекти от програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027г.

Участниците, които не могат да присъстват на място, могат да проследят събитието в платформата Webex на следния адрес:

Meeting link:

https://meet158.webex.com/meet158/j.php?MTID=m9e18f8d7eb6d5dbf92b29cfcc727c4a2

Meeting number:

2554 086 6269

Password:

A6rbPg5wSB9 (26727459 from video systems)

ОИЦ
Ямбол

Среща на ОИЦ-Видин с общини и неправителствени организации за новите програми 2021-2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 30 ноември 2022 г., сряда, от 10,30 до 12,00 ч., екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе в заседателната си зала в гр. Видин среща с общините от областта и неправителствени организации на тема „Новите програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г.“.

На срещата ще бъдат представени двете приоритени оси по Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“: „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие на регионите“, както и другите възможности за финансиране от ЕС, релевантни за област Видин. Акцент в събитието ще бъде социално-икономическото въздействие на програмите и изграждането и засилването на партньорствата между бенефициентите. Срещата е част от общата кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за представяне на програмите от период 2021-2027 г.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-БУРГАС ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
9:30

На 30.11.2022г. /сряда/ от 9:30 часа в залата на ОИЦ-Бургас на адрес ул. Княз Александър Батенберг 28 /сграда Бизнес инкубатор/, центърът ще представи новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г.

Събитието е част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2022 г, която ще се проведе в цялата страна в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

ОИЦ
Бургас

ОИЦ - Разград се включва в общата кампания на Мрежата от ОИЦ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 1 декември 2022 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в офиса на ОИЦ - Разград, екипът му ще проведе информационна среща с представители на Областния съвет на хората с увреждания в Разград, общественици и граждани на тема „Новите програми през периода 2021 – 2027 г.”.

Събитието е в рамките на общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г.

ОИЦ
Разград

Информационна среща „Европейски възможности за младите хора” ще проведе ОИЦ - Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 часа

На 7 декември 2022 г. (сряда), от 13 часа, в Актовата зала на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - Разград, екипът на Областeн информационен център (ОИЦ) - Разград ще проведе информационна среща на тема „Европейски възможности за младите хора”.

Събитието е в рамките на общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от еврофондовете за програмен период 2021-2027 г.

ОИЦ
Разград

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА СРЕЩА В ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 13 декември (вторник) 2022 г., от 10:00 ч., в НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1873 г.", гр. Тутракан ще се състои информационна среща на тема „Нов програмен период 2021-2027“. По време на събитието ще бъдат представени новите програми, както и актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения. Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, читалища, доставчици на социални услуги, граждани и заинтересовани лица. Събитието е част от националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г.

ОИЦ
Силистра