Събития на ОИЦ

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0035 Академия „Успешно ново начало“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0035  Академия „Успешно ново начало“, с водещ партньор Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров”, ще се проведе на: 

 • 15.04.2024 г. от 10:30 ч. в Културен център “Морско казино”; зала „Петя Дубарова“.

Целта на проектното предложение e поетапно въвеждане на дуално обучение. За постигането ú в концепцията е разработена отворена система на обучение, според нуждите на регионалния пазар на труда. Академията ще се стреми да осъществи гъвкав отворен модел на мобилност между заинтересованите страни, който в годините може да се мултиплицира, надгражда и усъвършенства. Ще се подобри съответствието на професионалното образование към изискванията на бизнеса чрез валидиране на знания, умения и компетентности на заинтересованите страни-наставници, работници, родители, учители. Ще се подобри нагласата на учители и ученици за включване в различни Европейски и други проекти с оглед личностното им израстване и развитие.

Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0035 Академия „Успешно ново начало“:

https://docs.google.com/presentation/d/1sU-BtCbEhTC0HNveG9v66NZcP8aTYXeIP7yvS5XyC-k/edit?usp=sharing

Приканваме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за КИТИ BG16FFPR003-2.001-0035 Академия „Успешно ново начало“на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0z6qZO92-vUbIc4bUao0NjHRE8dpwj8-83C9aN3aOOgh3g/viewform?usp=sf_link

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.  

Всяко заинтересовано лице или страна може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Бургас / Звено за публични консултации към РСР на ЮИР не по-късно от 20.04.2024 г.: oic.burgas@gmail.com.

Областен информационен център – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.
 

Областен информационен център – Бургас

Тел. 056/ 82 61 36

e-mail: oic.burgas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/oblsaten.informacionen.center.burgas/
ОИЦ
Бургас

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ТРИ КОМБИНИРАНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дата на събитието
Време на провеждане
16:30-18:00

 

Казанлък
Община Казанлък

 

Обществено обсъждане за гражданите на община Казанлък на три комбинирани концепции за ИТИ  ще се проведе в залата на Община Казанлък, на 15 април 2024 година, понеделник, от 16:30 ч.

 

Концепциите, които ще бъдат представени по време на събитието ще бъдат в следния ред:

 

 1. КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0017 „КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА“, с водещ партньор "НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и партньор Театър „Любомир Кабакчиев“, Казанлък."

 

 1. КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0125 „НОВ МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН“, с водещ партньор община Бургас

 

 1. КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0029 „УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК“, кандидат Агенция „Пътна инфраструктура“

 

•          Линк към презентациите на концепциите:

 1. https://drive.google.com/file/d/1rGuSvJNmHHZogQXh8xtg2O9xwXe8pRvx/view?usp=sharing
 2. https://drive.google.com/file/d/1sqeCOOjqRjApwOgzyUFTotS1Ib1pxQTk/view?usp=sharing
 3. https://drive.google.com/file/d/1me8nnYsZOQtuk4njMx9O2od9jsVlvgn7/view?usp=sharing

 

 

•          Линк към онлайн анкетите:

 1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAzgFIpme0JOFkyvQPitVPATiwuC140g5mWWRfX7YS9P-raw/viewform?usp=sharing
 2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2d9bxBPpSuCfM5xjaD1EzGwpwluJafdm5Ptx0okTjPQwgWg/viewform?usp=sharing
 3. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefLfZ20zP6gjzE0k29BOnwJ52wSYCnoR3x3jupEGMnFN-BLQ/viewform?usp=sharing

 

 • Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.

 

 

Препоръки или възражения, могат да се изпращат по електронна  поща, към Звено за публични консултации към РСР на ЮИР (Областен информационен център - Стара Загора), не по-късно от 3 дни след общественото обсъждане на e-mail: oic.stz@gmail.com;

 

 


Областен Информационен Център – Стара Загора

тел.: 042/603 526

e-mail: oic.stz@gmail.com;

адрес:гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ 9;

web: www.eufunds.bg

 

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30-14:00

Община Стара Загора

На 16 април (вторник) 2024 година, от 10:30 часа ще се проведе обществено обсъждане на комбинирана концепция за ИТИ  № BG16FFPR003-2.001-0125 „НОВ МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН“, с водещ партньор община Бургас.

От 13:00 часа ще се състои и публичното обсъждане на концепция № BG16FFPR003-2.001-0059 "ПО ПЪТЯ НА АНТИЧНОСТТА" Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен  регион и Югоизточен регион“, с водещ партньор община Пловдив. Обсъжданията ще се проведат в зала на Регионален исторически музей - Стара Загора.

Концепция № BG16FFPR003-2.001-0125, с водещ партньор община Бургас за интегрирани териториални инвестиции представлява комбинация от 24 проектни идеи, разработени и представени от 18 общини в партньорство с различни заинтересовани страни – университети, НПО, училища, търговски компании и публични институции, както и Министерство на здравеопазването. Общините партньори се намират на територията на 4-те области Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол - Югоизточния регион за развитие, като в тях живее над 85% от населението на региона. Проектната идея обединява – 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Министерството на здравеопазването - за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.

Индикативна стойност на КИТИ: 199 202 705 лева.

 • Линк към резюме и презентация на концепцията:

https://drive.google.com/file/d/1sqeCOOjqRjApwOgzyUFTotS1Ib1pxQTk/view?usp=sharing

 • Линк към онлайн анкета: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2d9bxBPpSuCfM5xjaD1EzGwpwluJafdm5Ptx0okTjPQwgWg/viewform?usp=sharing

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.

 

Втората концепция, № BG16FFPR003-2.001-0059, с водещ партньор община Пловдив е насочена към създаването на интегриран териториален туристически маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на ЮЦР и ЮИР и е разработена от общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Като партньори са привлечени и Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/, Сдружение БГ Бъди активен, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив, СУ „Христо Смирненски“, гр.Хисаря и ПГОХ „Райна Княгиня “, гр. Стара Загора.

Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността чрез мерки за благоустройство, реставрация, консервация и социализация на културно-исторически забележителности на територията на трите общини.

Предвидените дейности допринасят за насърчаване развитието на туризма в региона, за подобряване на туристическата инфраструктура, както и за разнообразяване на туристическите продукти и услуги в региона. Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., и програма „Образование“ 2021-2027 г.

Индикативна стойност на КИТИ: 57 720 000 лева.

•          Линк към резюме и презентация на концепцията:

https://drive.google.com/file/d/1k3CEm38ekLArqARSgGKDIXSFj8kUXkNd/view?usp=sharing

•          Линк към онлайн анкета: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpPLkoVJ98wmaFR9ONjIx8Xrx_NMafRA6ewY98Fi4m8X6CNg/viewform?usp=sharing

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.

Препоръки или възражения, могат да се изпращат по електронна  поща, към Звено за публични консултации към РСР на ЮИР (Областен информационен център - Стара Загора), не по-късно от 3 дни след общественото обсъждане на e-mail: oic.stz@gmail.com;


Областен Информационен Център – Стара Загора

тел.: 042/603 526

e-mail: oic.stz@gmail.com;

адрес:гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ 9;

web: www.eufunds.bg

 

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0042

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0042 “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“, с водещ партньор община Бургас, ще се проведе на: 

 • 16.04.2024 г. от 11:00 ч. в зала на експозицията, Туристически комплекс “Акве Калиде”, кв. "Ветрен", Минерални бани.

Проектът предвижда Изграждане на иновативен, високотехнологичен, академичен център с международен кампусен комплекс, който ще бъде устойчив модел за интегриране на съвременни образователни и технологични инициативи, насърчаващ растежа на знанието и икономическия напредък. Високотехнологичният академичен център ще превърне Югоизточния регион в иновационен район, целева област с огромен потенциал за иновации и предприемачество. Сред основните цели на кампуса освен да развива приложната наука в полза на бизнеса и обществото и да провежда международен академичен и експертен обмен, ще е да привлича компании и изследователски институти, занимаващи се с напреднали високотехнологични изследвания и разработки. Това включва научноизследователска и развойна дейност в областта на чисти и зелени технологии и кръгова икономика, ИКТ и интелигентни системи, археология и дигитализация на културно наследство. Изграждането, достъпът и трансферът на съвременни научни инфраструктури, внедряването на нови технологии и прилагането на иновации ще подпомогне стимулирането и развитието на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и стимулиране на интелигентна специализация на района.

Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0042 “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-w2hZRGPjd3ZAt5Ng-a5HcwtAvXcXJN26OQSobPtaO0smkA/viewform?usp=sf_link

Приканваме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за КИТИ BG16FFPR003-2.001-0042 “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“ на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1OE5NC5wnz2OJ2pQqG_UU0hPdkV8N1Q6FaNMO93di3UI/edit?usp=sharing

Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.  

Всяко заинтересовано лице или страна може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Бургас / Звено за публични консултации към РСР на ЮИР не по-късно от 20.04.2024 г.: oic.burgas@gmail.com.

 

Областен информационен център – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.
 

 

Областен информационен център – Бургас

Тел. 056/ 826136

e-mail: oic.burgas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/oblsaten.informacionen.center.burgas/

 
ОИЦ
Бургас

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "ИНТЕГРИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА, УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН"

Дата на събитието
Време на провеждане
14:30

На 16 април 2024 г. от 14:00 часа в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора,  ще се проведе обществено обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с вх. рег. № BG16FFPR003-2.001-0079, "Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион", която е преминала успешно етапа на оценка за административно съответствие и допустимост.

Водещ кандидат на КИТИ е Община Нова Загора с партньори: Община Сливен, Община Твърдица, Сдружение „Ню Лайф“ Нова Загора, ЕТ Пейчо Танчев Пуров, „ВИП“ ООД, Средно училище „Иван Вазов“, Основно училище „Злати Терзиев“, НЧ „Паисий Хилендарски -1928“, НЧ „Петко Енев – 1932“, НЧ „Пробуда – 1928“, НЧ „Деско Кръстев – 1902“.

Концепцията обхваща няколко подзони, вкл. фермерски пазар, занаятчийска продукция, вино и производните продукти, търговията на МСП, зона за отдих, обучение в областта на занаятчийство и фермерство, игрова зона, водни атракции и зона за къмпингуване. Отделните мерки включват обновяване на пътната инфраструктура, обновление и създаване на нови зелени пространства, образователни програми по предприемачество и училищна десегрегация, както и опазване на околната среда чрез почистване на водното корито на р. Тунджа. Търговско-туристическата зона предоставя възможности на местни бизнеси, занаятчии и фермери да покажат и продават своите продукти. Социалните и икономическите аспекти се допълват, като програмите за обучение подкрепят местните жители, докато разнообразните туристически атракции привличат посетители и създават икономически растеж.

Линк към презентация на КИТИ "Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион":

https://docs.google.com/presentation/d/1CGUSo3F9qxxhwfesOqZTegnkcdfLodZbBTeWwpDxiD4/edit?usp=sharing

Препоръки и възражения по концепция "Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион" могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/vJsvWoU7biWRrVfx5, както и на електронната поща на ОИЦ Сливен, който е част от Звеното за публични консултации към РСР на ЮИР: oicsliven@gmail.com, не по-късно от 19.04.2024 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от експертите от ОИЦ – Сливен на телефон: 044/611 145.

 

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България.

ОИЦ
Сливен

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ „НОВ МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН“ С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ОБЩИНА БУРГАС

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 16 април 2024 г. от 15:00 часа в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с вх. рег. № BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, която е преминала успешно етапа на оценка за административно съответствие и допустимост.

Водещ кандидат на КИТИ е Община Бургас с партньори: Община Айтос, Община Елхово, Община Казанлък, Община Карнобат, Община Малко Търново, Община Нова Загора, Община Поморие, Община приморско, Община Руен, Община Сливен, Община Созопол, Община - Стара Загора, Община Тунджа, Община Царево, Община Ямбол, Средно училище "Иван Вазов", Сдружение "Бургаска педиатрична асоциация", Смарт Софтуер Системс ЕООД, Сдружение, „Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии“, Община Стралджа, Областен ромски съюз, Сдружение Асоциация на студентите-медици гр. Бургас (АСМБ-Бургас), Министерство на здравеопазването, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

Проектната идея обединява – 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Мин. на здравеопазването - за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.

Линк към презентация на КИТИ „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ :

https://docs.google.com/presentation/d/18kPkA_2lIPaiTzPWf5H4iJGImtKb0gigjYMLfylTNKM/edit?usp=sharing

Препоръки и възражения по концепция „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/7XjX9eYWJv27d29n9   , както и на електронната поща на ОИЦ Сливен, който е част от Звеното за публични консултации към РСР на ЮИР: oicsliven@gmail.com, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

 

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България.

ОИЦ
Сливен

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В КАЗАНЛЪК, НА КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ № BG16FFPR003-2.001-0087 „УСТОЙЧИВ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ПОДОБРЕНА ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА И СЪХРАНЕНА ИДЕНТИЧНОСТ НА РЕГИОНА“

Дата на събитието
Време на провеждане
17:00 -18:00

Община Казанлък

Обществено обсъждане за гражданите на община Казанлък на комбинираната концепция за ИТИ „УСТОЙЧИВ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ЧРЕЗ ПОДОБРЕНА ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА И СЪХРАНЕНА ИДЕНТИЧНОСТ НА РЕГИОНА“, с водещ партньор Община Казанлък, ще се проведе в залата на Община Казанлък, на 16 април 2024 година, вторник, от 17:00 ч.

Партньори в концепцията са Областна администрация Стара Загора, Община Павел баня, Община Мъглиж, Индустриална зона – Казанлък, Консорциум "Високо технологичен парк Казанлък, ОП "Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата", Технически Колеж – София,  четири училища и четири неправителствени организации.

Целта на комбинираната концепция е да превърне региона около общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня в предпочитано място за живот, бизнес, инвестииции и туризъм, с предоставяне на повече възможности за реализация на младите хора и хора от уязвими групи, интелигентен растеж и иновации.

            Предвидените в проекта дейности, включват:

 • Развитие на Индустриална зона – Казанлък – трансформация и модернизация.
 • Модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък.
 • Ремонт и реконструкция на общински път, и изграждане на велоалея от гр. Казанлък до язовир Копринка.
 • Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка.
 • Обновяване и изграждане на нова дребномащабна инфраструктура в община Павел Баня.
 • Устойчиво развитие на туристически потенциал на община Мъглиж.
 • Изготвяне на идеен проект, работен проект и изпълнение на дейностите по „Опазване и адаптация на монумент Бузлуджа“.  
 • Съхранение и опазване на сградата на читалище "Светлина 1861, гр. Шипка.
 • Ремонт на покрив и фасади и смяна на дограма на сградата на НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново.
 • Разширяването на дуалното образование в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък.
 • Приобщаващо образование и образователна интеграция на община Казанлък (ОУ „Св. Климент Охридски, гр. Крън; ОУ „Христо Ботев, с. Енина; ОУ „Св.св. Кирил и Методий, гр. Шипка; НЧ „Освобождение-1884, с. Шейново).
 • Обучения за повишаване квалификацията, уменията и компетентностите на заетите спрямо нуждите на бизнеса.
 • Надграждане на т.нар. „Къщи на семействата“ за подкрепа в областта на социалното включване и достъп до здравеопазване на деца в нужда и техните семейства
 • Осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица от уязвими групи.

Индикативният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 27 768 798,45 лв. и ще се осигурява от програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., Програма „Образование“ 2021-2027 и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

•          Линк към резюме и презентация на концепцията:

https://drive.google.com/file/d/1uQ36NZvaqsLCBhpiCb9KW6D_UNIJ7paa/view?usp=sharing

•          Линк към онлайн анкета:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_INNO1DrJFWYyRYJGpFCFFlHl98S_Kvkx2e_cz4CKpkuoA/viewform?usp=sharing

 • Ако имате проблем с отварянето на връзките, моля да ги копирате в адресния ред на браузъра.

Препоръки или възражения, могат да се изпращат по електронна  поща, към Звено за публични консултации към РСР на ЮИР (Областен информационен център - Стара Загора), не по-късно от 3 дни след общественото обсъждане на e-mail: oic.stz@gmail.com;

 


Областен Информационен Център – Стара Загора

тел.: 042/603 526

e-mail: oic.stz@gmail.com;

адрес:гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ 9;

web: www.eufunds.bg

 

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

Информационна среща на ОИЦ-Пловдив в с. Оризари

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00

На 17.04.2024 г. от 09:00 часа, в сградата на кметство Оризари, община Родопи, експертите от Областен информационен център - Пловдив ще запознаят представители на общинската администрация, жители на селото и други заинтересовани страни с актуални и предстоящи възможности за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 година. 

ОИЦ
Пловдив

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ЗА СТАРТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КИТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 17 април 2024  г. /сряда/ от 11:00 часа Областен информационен център – Благоевград ще даде пресконференция за медии, партньорски организации, институции и заинтересовани лица.

По време на пресконференцията ОИЦ – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион, ще даде подробна информация за провеждането на публични обсъждания на Концепции за интегрирани териториални инвестиции в област Благоевград.

Събитието ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0053 „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 17.04.2024 г. (сряда) от 11:00 ч. в залата в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Дупница, ще се проведе обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“ с водещ партньор е Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР). Партньори в Концепцията са Национална асоциация на доброволците в Р.България, Община Дупница, Община Видин, Община Горна Оряховица, Община Смолян и Академия на МВР.

Линк към презентация на концепцията:   

https://docs.google.com/presentation/d/1Hxm8ljWQnE5Y5J7H-nwzH2aenJ548EPg/edit#slide=id.p1

Линк към анкета: 

https://docs.google.com/forms/d/1WxD5q3vghb8PjFJD3h7l14c63RPF7d_KglGu7UNt0m8/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ: oic_kn@abv.bg

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с ОИЦ – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион на телефон: 078/52 02 12

ОИЦ
Кюстендил