Новини от ОИЦ

Три са одобрените от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) проекти за безвъзмездна подкрепа в изготвянето на местни стратегически документи, включващи четири общини от Лудогорието.

Функциониращите и досега местни инициативни групи МИГ Исперих и МИГ Завет-Кубрат ще разработват нови стратегии по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023 - 2027 година.  

„Разчитаме на екипа на ОИЦ-София да получаваме навременна информация за отворени процедури по програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, особено за такива, които касаят възможности за успешно интегриране в българското общество на лица, получили международна закрила“. Това каза при откриването на информационната среща председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Мариана Тошева.

Видинска фирма, чиято продукция е основно за износ, главно за Германия, си закупува нови машини за производството с реализацията на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Безвъзмездната финансова помощ, която дружеството получава е в размер на 714 786 лева, собственият принос на фирмата е 476 820 лева.

Проектът е по процедурата за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия, фирмата-бенефициент е средно предприятие. Още десетки видински фирми са получили европейско финансиране по тази процедура.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова лично връчи ключовете на първите новодомци в новите общински социални жилища. „Бъдете преди всичко здрави! Да Ви е уютно и много спокойно тук!“, пожела тя на младите семейства. От своя страна, новодомците обещаха да пазят и да разхубавяват новите си домове. Жилищата са снабдени с абсолютно всичко необходимо за удобен живот, за децата са осигурени учебни кътове.

В рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. „Цар Петър“ №5Б)“, ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0013-C04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., се проведе заключителна пресконференция и официално откриване на обекта.

Проектни предложения за учредяването на седем местни инициативни групи на територията на Област Варна за периода 2023-2027 г. са получили одобрение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

От началото на месец февруари бургазлии могат да кандидатстват за участие в Основната фаза на Интегрирания проект по Програма ЛАЙФ "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух", който предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994 домакинства.

Започнаха дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0096-C01 „Грижа в дома в община Исперих”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Бенефициент е местната управа, а общата стойност на проекта е 679 627.62 лева, изцяло безвъзмездна помощ. Продължителността на дейностите е 13 месеца, и се очаква да завърши през февруари 2024 година.

Чрез проекта ще бъде предоставена грижа в дома на най-малко 126 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания от община Исперих в рамките на 12 месеца.

На 01 февруари 2023 г. в пресклуба на Българската телеграфна агенция в Габрово на пресконференция бяха представени целите, поставени пред Технически университет - Габрово и "София Тех Парк", след подписването на меморандум за сътрудничество.

Областният информационен център-Варна се включи с презентация в регионалната конференция на Българската телеграфна агенция „Европа в България: Общо бъдеще“. Тя се проведе в морската столица в рамките на проекта „EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще“, финансиран от Европейската комисия. Общата цел на проекта е популяризиране на политиката на сближаване на Европейския съюз.