Новини от ОИЦ

Това стана ясно от проведеното десето редовно заседание на местния парламент за тази година.

Първото разработвано проектно предложение „Грижа в дома в община Кубрат” ще бъде подадено в рамките на процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома”, с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси” (ПРЧР) 2021-2027 г.

Община Бургас продължава работата по двата проекта за подмяна на старите печки на дърва и въглища с екологични уреди. Това е една от стъпките за намаляване на фините прахови частици в атмосферата.

Единият проект е „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. В настоящия момент той е във втора фаза на изпълнение.

Досега са доставени и монтирани всичките заявени до момента 642 броя климатици за 338 домакинства.

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден по Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г., домакин на който бе морската столица. Срещата събра чуждестранни и български гости, сред които представители на бизнеса, неправителствения сектор, местната администрация и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени основните приоритети на програмата, както и новостите и ключовите елементи от първата покана за проектни предложения.

При голям интерес преминаха организираните от Областен информационен център – Добрич присъствени информационни събития в общините Тервел, Шабла, Каварна и Крушари. Близо 100 представители на местната власт, земеделски производители, работодатели, граждани и медии се запознаха с актуалните и предстоящи до края на 2022 г. възможности за финансиране на проекти с европейски средства. Експертите представиха отворените и предстоящи процедури по програмите „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

С изнесена информационна приемна в община Джебел приключи втората за годината обиколка на ОИЦ-Кърджали в общините на областта. Представянето на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативните програми беше акцент по време на проведените срещи. В събитията взеха участие представители на общинските администрации, образователни, културни и социални институции, граждански организации, бизнеса, земеделски производители, ученици и безработни граждани.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова приветства като домакин участниците в Регионалната дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападния район за развитие. Срещата се проведе на 23 ноември 2022 г. в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Първият панел бе посветен на децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината. Екипът на ОИЦ-Ловеч взе участие в Регионалната дискусия.

Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих е координатор на проект „ENTERpreneurs in EUROPE”, финансиран от Програма „Еразъм+” на ЕС.

Други партньори по проекта са училища от градовете Измир, Република Турция и Зорлени, Румъния.

Бюджетът на проекта е в размер на 30 000 евро за трите учебни заведения, а изпълнението на дейностите ще продължи една година.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград се включи в семинар на тема „Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 през 2022 г. Изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за малките стопанства“. Събитието беше организирано от Национална служба за съвети в земеделието и участие в него взеха експерти от различни институции, земеделски стопани и граждани.

"Бургас, вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие" е новият проект, финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., в който Община Бургас ще си партнира с Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия.

Приоритетите и дейностите, които ще финансира новата Програма „Образование“ представи във вторник екипът на Областния информационен център в Търговище. Информационната среща се проведе с ръководството и педагогическите специалисти от СУ "Васил Левски" в град Опака.