Новини от ОИЦ

Екипът на Областен информационен център – Благоевград се включи в семинар на тема „Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 през 2022 г. Изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за малките стопанства“. Събитието беше организирано от Национална служба за съвети в земеделието и участие в него взеха експерти от различни институции, земеделски стопани и граждани.

"Бургас, вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие" е новият проект, финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., в който Община Бургас ще си партнира с Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия.

Приоритетите и дейностите, които ще финансира новата Програма „Образование“ представи във вторник екипът на Областния информационен център в Търговище. Информационната среща се проведе с ръководството и педагогическите специалисти от СУ "Васил Левски" в град Опака.

Областен информационен център - Габрово ще вземе участие в представяне на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“. Събитието ще се състои в петък, 25 ноември 2022 г., от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово.

По време на събитието ще бъдат анонсирани дейностите за модернизация на сградата – един от архитектурните шедьоври на Габрово, дело на арх. Карл Кандулков. Екипът ще покаже плановете по въвеждането на мерки за енергийна ефективност и текущите ремонти.

Община Бургас е одобрена да бъде водещ партньор на проекта „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)”, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). При изпълнението му тя ще си партнира със Столична Община и Българска соларна асоциация.

Местна инициативна група Завет - Кубрат кани членовете на Общото събрание на сдружението за участие в две еднодневни обучения, които ще се проведат, както следва:

  • На 29 ноември, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Завет.

Темата на обучението е „Мониторинг на одобрени проекти и контрол от страна на МИГ”.

Със заключителна пресконференция и с последвала официална церемония в Благоевград приключи изпълнението на проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“. Проектът беше финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. и в резултат на изпълнението му е извършена техническа рекултивация на една от клетките на общинското депо. Бенефициент по проекта е Община Благоевград.

ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОИЦ-Силистра провежда информационна обиколка, посветена на Новия програмен период 2021-2027

 

Община Чепеларе получи одобрение за проект „Грижа в дома" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР).

Целта на процедурата, която е продължение на настоящата патронажна грижа, е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

За двадесет и втора поредна година Технически университет – Габрово организира международната научна конференция УНИТЕХ, в която учени от страната и чужбина представят своите научни разработки и постижения.