Новини от ОИЦ

Земеделският производител от град Разград започва дейностите по проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ „Игнат Георгиев” чрез закупуване на модерна земеделска техника”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 258 573 лева, от които 129 286 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие.

С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта.

Екипът на ОИЦ-Кърджали проведе изнесен информационен ден в община Черноочене.Посетителите на приемната проявиха интерес към подкрепа за инвестиции в земеделието, осигуряване на работно облекло и предпазни средства в предприятията, внедряване на иновации в малките и средни фирми. Всички присъстващи получиха информационни материали и брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС.

Със символична първа копка във Велико Търново бе даден старт на част от дейностите по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“ чрез общи мерки в трансграничния регион“, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

На церемонията присъстваха зам.-кметът проф. Георги Камарашев, директорът на Дирекция „Строителство и устройство на територията“ инж. Динко Кечев, Филип Маринов – управител на фирмата изпълнител „Пътни строежи – В. Търново“ и журналисти.

„Младежко предприемачество в контекста на Европейските фондове“ бе темата на интерактивно събитие, което Областен информационен център - София организира на 28 ноември 2023 г. в Учебно-лабораторния корпус - секция „Земеделие“, на Лесотехническия университет.

През настоящата 2023 учебна година ученици и техни преподаватели от Профилираната гимназия „Васил Левски” в гр. Исперих осъществяват инициативи в рамките на международния проект „STEM и WEB 2.0” за креативно развитие на учители и ученици”.

През месец ноември т.г. се проведоха две от мобилностите по проекта – обучения на педагози на тема: „СТЕМ” в град Анталия и „WEB 2.0” в гр. Измир в Република Турция.

По взаимна инициатива между двете партньорски организации – Областен информационен център – Ловеч и Проект П41 ,,Развитие на социалната икономика”, фокус точка Ловеч, се състоя работно - информационна среща на 27 ноември 2023 г. от 10:30 ч. в новооткрития офис на МТСП по Проект П41, намиращ се в гр. Ловеч, комплекс ,,Космос”.

В периода 06 - 13 декември 2023 г. "МИГ Кирково – Златоград" организира еднодневни информационни събития (обучения, информационни срещи) за бенефициенти и местни лидери, свързани с отворени процедури за прием по мерки от ПРСР: Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, които са с начален час 10:00 и ще преминат по следния график:

С открити приемни за възможностите за финансиране от ЕС в Чупрене и Ружинци започна вторият за годината информационен цикъл на ОИЦ-Видин, който обхваща всички единадесет общини на областта.

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира ежегодната си обиколка в област Шумен. По време на информационната кампания, ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 29 ноември – 15 декември, експерти на ОИЦ ще посетят по график десетте общини в област Шумен.