Новини от ОИЦ

Разградското дружество „Ем Пак” ООД е с основна дейност „формуване и обработка на плоско стъкло”. Производствената му база се намира в гр. Разград.

На 25.07.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в читалище „Пробуда 1920“, село Копринка, община Казанлък, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща на тема: „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.

На 24 юни екипът на Областен информационен център – Пловдив участва в събитие на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в град Сопот.

Представени бяха интервенциите II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г. Участниците се запознаха с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления през 2024 г.

Нов лекотоварен автомобил, закупен с подкрепата на Фонд „Социална закрила“, ще бъде използван за повишаване качеството на социалната услуга „Топъл обяд“ в Община Провадия. Тя се предоставя на потребителите с финансовата подкрепа на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

На 24.07.2024 г., от 10:00 часа, екипът на Областен информационен център – Ловеч посети град Априлци в поредицата от Публични информационни събития на открито на тема: „Актуални  и предстоящи през 2024 г. процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, и други програми“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на Централния площад в общинския център, беше посетен от местната администрация, читалища и граждани.

На 24.07.2024 г. екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационно среща в Община Мадан, по време на която бяха представени актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране.

Жителите на Общината демонстрираха засилен интерес към европейското финансиране и потърсиха от експертите на ОИЦ-Смолян информация как биха могли да реализират своите идеи.

По време на срещата бяха обсъдени конкретни казуси и трудности, които хората срещат при кандидатстване по Програми с европейско финансиране.

След 1 юли 2024 г. започва изплащането на по-висока ставка за предоставян от общините топъл обяд, в изпълнение на проекти по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Стойността на една порция се увеличава на 3.64 лв. от 3.20 лв., съобразно инфлационните процеси по правилата на Програмата.

Курсанти от четири държави обмениха опит по време на обучителния модул „STEM хармонизирана учебна програма за компетенции в областта на високите технологии, електрониката и телекомуникациите“. Домакин на срещата бе ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - Варна. Курсът с продължителност пет дни се проведе по проекта Navy-Ins-Tech по програма „Еразъм+“. Общата му стойност е 250 000 евро. Водеща организация е Военноморската академия в Констанца - Румъния, а партньори -  ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, Италианската военноморска академия и Полската военноморска академия.

През месец юни т.г. предприятието подписа договор за изпълнение на проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика”, финаниран от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната му дейност е производство на сърцевинни панели, детайли за мебелната индустрия и заготовки за моливи. Фирмата разполага с две производствени площадки в градовете Русе и Кубрат.

Проектът ще се изпълнява в завода в град Кубрат с общ бюджет 1 503 504 лева, от които 749 947.79 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 753 556.21 лева - собствено финансиране.

Община Лясковец е готова да започне реализацията на мащабния проект „Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в община Лясковец“. Проектното предложение, което е на обща стойност 1 565 964 лева, вече е одобрено за финансиране. Средствата се отпускат по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.