Новини от ОИЦ

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” и Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри” в областния град, заедно с Професионалната гимназия по транспорт, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин” от гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев” стартираха проекта „Образование за по-добро утре”.

Екипът на ОИЦ-Ловеч взе участие в официалното откриване на магазин „Творилница“ към  Арт - ателие на ГИП - София ЕООД, което се проведе на 15.11.2022 г. от 11.00 часа в кв. „Вароша“, ул. „Васил Левски“ № 25. Ателието дава възможност на хора с психичноздравни трудности и интелектуални затруднения да развиват своя личностен потенциал, като създава среда, в която да упражняват правото си на труд.

В рамките на първата половина на месец ноември 2022 г., експертите на Областния информационен център посетиха четири населени места, с което успешно завършиха годишната си информационна кампания по населените места от област Пловдив.  

На 02.11.2022 г. се проведе първото за месеца събитие в град Раковски, където експертите на ОИЦ позиционираха мобилна приемна в центъра на кв. Секирово и информираха гражданите за актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти по Програмите, съфинансирани от ЕС.

Областният информационен център-Варна беше гост на кариерно изложение, ориентирано към студенти по медицина и здравни грижи. Целта на форума бе в рамките на един ден да предостави възможност за директен контакт между потенциални работодатели от здравните институции във Варна и студентите по медицина, търсещи работа или стаж по специалността си. Това е вторият отворен форум в рамките на годината, който среща студентите с участващите организации, които презентират своята дейност и свободните позиции.

Местната управа започна прием на заявления от кандидат-потребители по проект „Топъл обяд в община Разград”, финансиран от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Услугата цели осигуряването на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Кандидатите трябва да са:

Общините Чирпан, Велико Търново, Свищов и Тополовград бяха отличени от Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за най-бърз старт на мерки от новия програмен период. Зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова връчи грамоти от името на ПРЧР 2021-2027 г. на четирите общини, които са първите в България, с подготвени проекти и подписани договори по мярката „Грижа в дома“.

Ученици от Италия и Испания пристигнаха в Благоевград, за да обменят опит и знания по проект ,,Природата и роботите: В търсене на равновесие между екосистемите на човека и животните”. Проектът се финансира по програма „Еразъм+“, а домакин на визитата е Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. Партньори на благоевградската гимназия са Средно училище ,,Карлс Валбона”, Гранойес, Испания и Училище по природни науки и езици ,,А. М. Де Карло”, Неапол, Италия.

През месец ноември Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще участва в Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. Целта е да се представят новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г.

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви прием на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе трета за тази година работна среща на екипа на центъра с г-н Деян Дончев, регионален координатор на Национална селска мрежа (НСМ) за Великотърновска област.