Новини от ОИЦ

На 04.07.2024 г. експертите от Областен информационен център-Смолян проведоха информационно събитие в Община Рудозем, на което предоставиха информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове за споделено управление.

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор за финансиране на проектно предложение на Община Гоце Делчев по Приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония. Проектът „Трансформиране на градски обекти със зелени инфраструктури“,  с акроним EcoScape е с водещ партньор Община Гоце Делчев и ще се изпълнява в партньорство с Община Щип и Източен регион за планиране от Република Северна Македония.

В рамките на годишната си обиколка, Областният информационен център-Добрич проведе информационни срещи в общините Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел и Генерал Тошево.

Представители на бизнеса, местните администрации, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и др. взеха участие в информационните събития на тема „Актуални възможности за финансиране 2024 г.“. Експертите от Областен информационен център – Добрич запознаха присъстващите с актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проектни идеи с европейски средства.

В тържествена обстановка откриха новия завод за ветеринарни ваксини на „Биовет” АД в Разград. Предприятието е високотехнологично, помещава се в ултрамодерна сграда и е оборудвано с последно поколение машини и съоръжения.

Инвестицията на компанията „Хювефарма”, част от портфолиото на която е и „Биовет”, е на стойност 140 млн. лева.

Строителството започна през 2019-та година и въпреки тежката ситуация около  Ковид пандемията, работата продължи и завърши за 4 години.

На 2 юли /вторник/, с две открити приемни в градовете Царево и Приморско, продължи ежегодната обиколката на Областен информационен център-Бургас в региона.

Областният информационен център в Плевен е домакин на информационна среща по програмата за трансгранно сътрудничество Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027. Събитието е организирано от Съвместния секретариат в Калараш, за да се представи възможността за подкрепа на проекти в областта на образованието.

На три провадийски училища ще бъдат монтирани фотоволтаици по проекта „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Община Провадия“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 976 559, 90 лв. Бенефициент е Община Провадия.

За пореден път ученици от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” избраха да проведат производствената си практика в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград. Това стана след препоръката на техни съученици от горните класове и преподаватели в учебното заведение.

Стажът ще протече в периода 1 - 15 юли т.г., ръководител им е Димитричка Петрова.

На 01 юли 2024 г., в сградата на община Раднево, екипът на ОИЦ – Стара Загора представи процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, финансирана по приоритетна ос 4 „Справедлив преход“ на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Община Велико Търново получи покана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за сключване на договори за финансиране на първите одобрени проекти за саниране на жилищни сгради във Велико Търново. Споразуменията касаят реализацията на проектите за енергийна ефективност в Етап I на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от НПВУ.