Новини от ОИЦ

Областният информационен център – Русе взе участие в регионалната среща „Бизнесът и образованието“, посветена на дуалното професионално обучение  по австрийски модел. Форумът е част от проекта „Дуално обучение в България“ на Стопанска камара в Австрия и на Федералното министерство на труда и икономиката. В него участваха директори на професионални гимназии, представители на бизнеса и РТИК, зам.-кметът по образование Енчо Енчев, началникът на  Регионалното управление по образование д-р Росица Георгиева, експертът от МОН Полина Златарска.

Община Долни чифлик започва изпълнението на проекта „Грижа в дома в община Долни чифлик“, стана ясно на пресконференция на местната администрация. Той се финансира от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Общата стойност на инвестицията е 566 406, 76 лева.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване в Община Долни чифлик чрез осигуряване на подкрепа в домашна среда. Той ще обхване 106 лица от 11 населени места.

В четирите общини от Област Сливен продължава изпълнението на проект „Топъл обяд“, въз основа на подписани допълнителни споразумения с Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, който трябва да бъде приключен до края на т.г., бе представен на пресконференция в Регионалния пресклуб на БТА в старата столица. Участие в събитието взеха зам.-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, директорът на дирекция „Проекти и програми“ Мариела Цонева и ръководителят на проекта инж. Динко Кечев. Проектът се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, като общата му стойност възлиза на 11 942 189 лв., от които 8 844 738 съфинансиране от ЕФРР, 1 560 836 лв.

Млади хора с предприемачески дух се включиха в групови бизнес консултации, които се проведоха в Благоевград. Срещата е част от дейностите по проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничния бизнес чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, с акроним INNOBUS.

Целта на проведените бизнес консултации е да се допринесе за укрепването на бизнес предприемачеството в трансграничния регион чрез предоставяне на специализирана консултантска подкрепа на млади хора с цел насърчаване на младежкото предприемачество.

   Почти 390 млн. лева е безвъзмездната подкрепа в област Плевен по шест от европейските програми в България за периода 2014 – 2020 г. - по „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Храни“, „Околна среда“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата стойност на одобрените проекти е малко над половин милиард лева.

Ибрахим Ахмед от Самуилското село Владимировци подписа договор за изпълнение на проект „Иновативна инвестиция за био производство на лавандулово масло”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 545 166 лева, от които половината – 272 583 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са собствено участие на бенефициента.

Екипът на Областен информационен център – Велико Търново участва във Второто регионално събитие по проект „Знание за Натура 2000“ на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планова за управление на НАТУРА 2000“. Събитието беше открито от инж.

ОИЦ-Варна представи настоящия програмен период 2021-2027 г. и инструмента ИТИ по време на информационна среща в Община Долни чифлик. В нея се включиха представители на местната администрация, регионални общински звена, неправителствени организации и други заинтересовани. 

Проектът „Рибарско селище - с. Крапец – Етап I“ предвижда изграждане на работилница за ремонт на рибарски лодки, паркинг за леки автомобили, рампа с усилена настилка, която ще се използва за достъп до 16 нови установки за лодки. След проведена обществена поръчка е избран изпълнител на предвидените строително- монтажни работи. Новото селище ще предостави място на местните рибари в с. Крапец, където риболовът е традиционен поминък за населението, а за голяма част от него и единствен начин за препитание.