Новини от ОИЦ

На свое заседание Варненският общински съвет даде съгласие местната администрация да се включи като партньор в два проекта, финансирани от Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

Единият - „Zero – C”, има за цел да насърчи публичните органи, неправителствените организации и академичните среди да се стремят към постигането на нулеви въглеродни емисии. Водеща е турска организация, а партньорите са от Гърция, Украйна, България и Грузия.

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), Центърът за развитие на човешките ресурси-София (ЦРЧР), в партньорство с Община град Добрич проведоха информационна среща „Европейски средства за образованието 2024“

На последното редовно заседание на Общинския съвет в Кубрат съветниците обсъдиха и приеха единодушно решение по докладна записка внесена от кмета Алкин Неби, касаеща издаването на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие”.

В последния работен ден на месец Юни, експерти от Областен информационен център – Стара Загора проведоха изнесена приемна пред сградата на община Чирпан.

Всички заинтересовани граждани получиха подробна информация относно актуалната за прием на проектни предложения процедура за подкрепа на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и сферата на занаятите, както и други предстоящи възможности, съгласно Индикативните годишни работни програми на програмите за 2024г.

Екипът на Областния информационен център в Плевен взе участие в кръгла маса на тема „Неизползвани възможности за развитие на бизнеса”. Събитието бе организирано от Бюрото по труда в града и звеното в Ловеч на проект „Развитие на социалната икономика“.

Пешеходни пасарелки, велоалеи, игрище за любителски футбол, фитнес на открито и две детски площадки бяха изградени в района на ул. „Мара Тасева“ във варненския район „Аспарухово“. Засадени са иглолистни и широколистни дървета, зелени и цъфтящи храсти и лиани. Монтирани са перголи, пейки и фонтан с питейна вода. Строително-монтажните дейности са извършени като част от проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е на обща стойност 22 352 892, 68 лв. Бенефициент е Община Варна.

В област Плевен по оперативните програми от периода 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, са сключени 1150 договора на обща стойност 455 802 342 лв. Това е два пъти повече в сравнение с предходния период 2007 – 2013 г., подчерта управителят на Областния информационен център Игнат Димитров при участието си в местната конференция на БТА по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще".

На 26 юни в сградата на Регионална Библиотека „Пейо Яворов“, Бургас се проведе работна среща в рамките на проект „Региони за климат“ (Regions4Climate), финансиран по програма „Хоризонт Европа“.

По време на панелите с практическа насоченост, участниците бяха разделени в работни групи. Заданието им бе да се запознаят с климатичните индикатори, които са от съществено значение за приспособяването, измерването и ефективното прилагане на Справедливия преход и да определят взаимовръзките между тях.

В началото на месец юни т.г. „Раломекс” АД подписа договор за изпълнение на проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика”, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е в размер на 315 хил. лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а останалата половина – собствено участие на бенефициента.

Основната дейност на фирмата е производство на селскостопански машини - плугове, дискови брани, хидравлични валяци, пръскачки, култиватори, разрохквачи и подемници.

С встъпителна пресконференция и официална церемония в НЧ „Съзнателност - 1899“ с. Овча могила бе даден старт на дейностите по проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“. Събитието уважиха кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев, представител на фирмата изпълнител „Осъм Инженеринг“ АД, кметове на кметства, читалищни настоятелства, общинската администрация и граждани.