Новини от ОИЦ

На 9 юли в гр. Търговище служители на Областния информационен център – Разград участваха в информационен ден по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г.

Организатор на събитието бе Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на иновациите и растежа, Управляващ орган на програмата.

        На 10 юли 2024 г. от 10:00 часа в офиса на Областен информационен център – Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни и национални медии, на която екипът на Центъра анонсира предстоящо провеждане на открити публични информационни събития в област Ловеч. Информационните събития са на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2024 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, и други програми“ и ще се проведат по график в периода 12 – 31 юли 2024 г., в часовия диапазон 10:00 - 12:00 ч.

Експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа представиха в град Добрич процедурата BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Срещата, част от информационна кампания на Министерството, бе открита от Павел Павлов, зам.-кмет на Община град Добрич, Красимир Николов, председател на Общински съвет Добрич и Радослав Ризов, директор на ГД ЕФК.

На 8 юли в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе събитие, на което експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа представиха процедурата „Подкрепа на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Участие взеха представители на малкия бизнес от целия северен регион, семейни предприятия, предприятия в областта на творческите индустрии и микро предприятия, осъществяващи дейности, включени в списъка на занаятите.

Община Благоевград започва изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“. По време на пресконференция днес кметът Методи Байкушев и екипът по проекта представиха ползите за гражданите от предстоящите европейски инвестиции, дейностите, които са предвидени за изпълнение и целите, които ще бъдат постигнати.

Община Кърджали и Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ – Кърджали) организираха информационна среща с представители на бизнеса на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ“.

Събитието се проведе на 05 юли 2024 г. в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий“ 12-А (в двора на СУ „Отец Паисий“).

В рамките на обявените информационни дни представители от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа представиха процедурата „Подкрепа на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Домът за стари хора в град Разград ще бъде основно обновен и преустроен, с оглед привеждането на материалната база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

В качеството си на водеща организация Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ се включи в партньорска среща по проекта “Финансова грамотност за развитие на обществото” по програма „Еразъм+“.  В събитието, което се проведе в Хелзинки - Финландия, взеха участие организации от Турция, Гърция, Ирландия, Финландия, България и Италия.

Над 80 участници се включиха в информационния ден по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”, който се проведе на 09.07.2024 г. в Търговище.

Работната среща е в рамките на кампанията на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа.

В Търговище срещата се проведе със съдействието на Областния информационен център, който взе участие в представянето на актуалните възможности за подкрепа на малкия бизнес.