Новини от ОИЦ

Община Благоевград започва изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“. По време на пресконференция днес кметът Методи Байкушев и екипът по проекта представиха ползите за гражданите от предстоящите европейски инвестиции, дейностите, които са предвидени за изпълнение и целите, които ще бъдат постигнати.

Община Кърджали и Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ – Кърджали) организираха информационна среща с представители на бизнеса на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ“.

Събитието се проведе на 05 юли 2024 г. в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий“ 12-А (в двора на СУ „Отец Паисий“).

В рамките на обявените информационни дни представители от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа представиха процедурата „Подкрепа на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Домът за стари хора в град Разград ще бъде основно обновен и преустроен, с оглед привеждането на материалната база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

В качеството си на водеща организация Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ се включи в партньорска среща по проекта “Финансова грамотност за развитие на обществото” по програма „Еразъм+“.  В събитието, което се проведе в Хелзинки - Финландия, взеха участие организации от Турция, Гърция, Ирландия, Финландия, България и Италия.

Над 80 участници се включиха в информационния ден по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”, който се проведе на 09.07.2024 г. в Търговище.

Работната среща е в рамките на кампанията на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа.

В Търговище срещата се проведе със съдействието на Областния информационен център, който взе участие в представянето на актуалните възможности за подкрепа на малкия бизнес.

На 8 юли /понеделник/ експерти от Областен информационен център - Бургас взеха участие с презентационен панел в работна среща и обучение с директори на училища в Област Бургас, организирана от Регионално управление на образованието - Бургас.

С встъпителна пресконференция и церемония „първа копка“ в гр. Свищов официално бе дадено началото на строителните дейности по изграждане на нов Младежкия център в крайдунавския град. Проектът „Изграждане на Младежки център в гр. Свищов“ се финансира с Договор № BG-RRP-1.009-0001-С01/10.01.2024 г. по Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Проектното предложение е на обща стойност 1 798 149 лева, с планирана продължителност от 30 месеца.

Oбщинa Cмoлян изпълнявa втopи пpoeĸт зa зaмянa нa зaмъpcявaщитe aтмocфepния въздyx cтapи oтoплитeлни ypeди c твъpдo гopивo. Πpeдвиждa ce нa нaд 1900 дoмaĸинcтвa в oбщинaтa дa бъдaт пpeдocтaвeни бeзплaтнo тepмoпoмпи, ĸлимaтици, ypeди c пeлeти, a зa eнepгийнo бeдни житeли щe ce ocигypят фoтoвoлтaици.

На 5 юли /петък/ се проведе открита приемна в община Созопол. На изнесен мобилен щанд пред Народно читалище “Отец Паисий 1896”, експертите на Областен информационен център – Бургас посрещнаха заинтересовани граждани и гости на града в разгара на летния сезон.