Новини от ОИЦ

На 13 и 14 юни екипът на Областен информационен център – Пловдив участва в две поредни събития на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в градовете Асеновград и Карлово.

Завърши рехабилитацията и реконструкцията на близо 19 км. от третокласния път Варна - Белослав – Житница. Проектът Лот 36 „Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, област Варна“ е финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 18 051 922, 34  лв. Бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Встъпителна пресконференция за представяне на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Монтана (2024 – 2029)“ се проведе на 13 юни в офиса на Центъра на ул. „Иван Аврамов“ №10 в Монтана. Пред журналистите управителят Мая Димитрова представи дейностите, предвидени за изпълнение през следващите 6 години.

Областният съвет на Български Червен кръст - Разград продължава поетапно раздаването на храни и хигиенни продукти на общо 10 527 нуждаещи се жители на Лудогорието. Помощта е в изпълнение на операция „Подкрепа” по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

Община Габрово ще подобри капацитета си за въвеждане на зелени инвестиции в градското развитие чрез участие в партньорски международен проект по Програма „Интеррег“. Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави.

Целта е да се изготви модел за интегриране на зелени инвестиции в процеса на териториално развитие в страните от Дунавския регион. Това ще се случи в сътрудничество между публичния, частния и гражданския сектор.

В периода 10.06.2024 г. до 14.06.2024 г. Областен информационен център – Ямбол проведе цикъл от изнесени приемни във всяка една от петте общини от област Ямбол. В градовете Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа и в с.

С мобилна открита приемна в град Поморие продължи информационната кампания на Областен информационен център – Бургас. Заинтересованите граждани бяха запознати с възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове при споделено управление.

Експертите на центъра запознаха гражданите с дейността и функциите на ОИЦ, и предоставиха информация и печатни материали относно същността, политиките и финансовите инструменти на Европейския съюз.

На 13 юни 2024 /четвъртък/ с открита приемна в историческия център на Стария Несебър започна ежегодната обиколката на Областен информационен център-Бургас в областта. На изнесения щанд, експертите се срещнаха с граждани и гости на града. Най-голям интерес и множество въпроси постъпваха по повод отворената процедура за подкрепа за семейните предприятия, творческите индустрии и занаятите, както и всички актуални към момента възможности за подкрепа на бизнеса. Ангажирани с традиционни занимания като туризъм и риболов посетителите на приемната търсеха насоки за инвестиции.

В дните 10, 12 и 13 юни експерти от Областен информационен център – Стара Загора проведоха изнесени приемни в общините: Гълъбово, Павел Баня и Гурково.

Близо 50 граждани и гости на трите общини получиха подробна информация относно актуалната за прием на проектни предложения процедура за подкрепа на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и сферата на занаятите, както и други предстоящи възможности, съгласно Индикативните годишни работни програми на програмите за 2024г.

В заседателната зала на ОИЦ-Силистра се състояха две информационни срещи на тема „Възможности за работодатели“, организирани в партньорство между Дирекция „Бюро по труда” Силистра и Областен информационен център – Силистра (ОИЦ). Пред работодатели от администрации и от реалния сектор бе представен реда за кандидатстване по проект „Младежка заетост+”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, както и изискванията към младежите, начина на финансиране и други специфични нови моменти от реализацията на проекта.