Новини от ОИЦ

Областният информационен център-Варна бе домакин на пресконференция по проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор - Община Вълчи дол.

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна среща с членове на общински пенсионерски клубове в областния град.

Експертите от ОИЦ представиха на възрастните хора актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване с проектни предложения по европрограмите за периода 2021 – 2027 г.

Областният информационен център-Варна представи функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, по време на семинара „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“. Той се проведе в изпълнение на проект по Програма Life, бенефициент по който е Клуб „Икономика 2000“. Гостуването във Варна е част от поредица семинари, организирани в няколко български града.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе информационна среща на тема „Новите програми през периода 2021 – 2027 г.”.

Участници в събитието бяха представители на учебни заведения и спортни клубове от областния град. Експертите от ОИЦ ги запознаха с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проектни предложения от европрограмите 2021 – 2027 г. Акцент беше поставен на предстоящите процедури по Програма „Образование” за периода.

Финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ инсталация изненада приятно бургазлии.

Обособена в пространство за отдих и комуникация, новата придобивка е част от проекта на Община Бургас BG16RFOP001-1.004-0015-C02: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“.

Стартира приемът по няколко процедури от Програмен период 2021 – 2027 г. Това стана ясно на проведена среща за проактивна работа с представители на електронни и печатни регионални медии, организирана от ОИЦ – Перник.

Насърчаването и разгръщането на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати е основна цел на процедурата „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ по програма „Образование 2021 – 2027 г.“.

Общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет, Самуил и Цар Калоян осъществяват проекти в рамките на процедура „Патронажна грижа + Компонент 2”, по Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, с финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Община Велико Търново получава средства за изграждане на нова ВиК-мрежа в два от кварталите на старата столица. Само преди дни кметът инж. Даниел Панов подписа договор в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за финансиране изграждането на подземната инфраструктура в кварталите „Света гора“ и „Асенов“ и под ул. „Опълченска“ в старата част на града.

Община Исперих отчете резултатите от изпълнението на проект „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих”. Той е финансиран по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

С откриваща пресконференция и тържествен празничен водосвет беше поставено официално начало на функционирането на четири нови центъра за грижа за лица с психични разстройства в с. Каменица, община Струмяни. Центровете бяха изградени с финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., а услугите, които бяха представени по време на пресконференцията се финансират по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни” с помощта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Европейски социален фонд.