Новини от ОИЦ

В гр. Златарица ще бъде изграден нов Дом за възрастни хора. Средствата в размер на  2 447 782 лв. са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

С инвестицията ще бъде изпълнен проект за създаване на специализирана сграда с предназначение „Резистентна грижа за възрастни хора в над трудоспособна възраст без увреждания“.

Ha 23 юни 2024 г. в Cмoлян ce пpoвeдe cъбитиe, ĸoeтo cъбpa нaд 70 млaдeжи oт peгиoнa зa работилница пo дeбaти и пpeзeнтaциoнни yмeния. Събитието бe opгaнизиpaно oт cдpyжeниe “Mлaди изcлeдoвaтeли зa млaдeжĸo paзвитиe”, ĸoeтo aĸтивнo paбoти пo пoвишaвaнe нa yмeниятa нa млaдитe xopa в oблacттa. Обучението ce opгaнизиpa c финaнcoвaтa пoдĸpeпa нa Пpoгpaмa "Граждани, равенство, права и ценности" нa Eвpoпeйcĸия cъюз и e чacт oт пopeдицa инициaтиви, цeлящи дa yĸpeпят вpъзĸaтa мeждy млaдeжитe и мecтнитe влacти в Cмoлян.

От началото на февруари местната управа изпълвява проект „Заедно и по-успешни с Младежки център Разград”, с подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Бюджетът на проекта е в размер на 4 183 643.98 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Проектните дейности включват: изграждане на младежки център с необходимото оборудване и обзавеждане, идентифициране на младежи в уязвимо положение, с акцент върху тези от ромската общност, мотивирането им за активно участие в работата на центъра и в процесите в местната общност.

Студентски екип от Икономически университет-Варна спечели първо място със своята идея в образователната предприемаческа програма Start for Future LEARN в рамките на проекта KAVA23611 SFFDeepT+ „DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+”.

В рамките на проект „И аз мога” с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., в общинския център се проведе информационна среща. Бенефициент на евросредствата е Агробизнес център – Кубрат, а партньор - „Социално предприемачество” ЕООД. 

Срещата откри председателят на Управителния съвет на Агробизнес центъра Юзджан Алиев.В нея участваха представители на общинската администрация, социалните служби, Дирекция „Бюро по труда”, кметове на населени места и сдружения на хора с увреждания.

На 20.06.2024 г. се проведе пресконференция по Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ-Смолян за периода 2024-2029 г.“, изпълняван от Община Смолян, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFTA001-1.006-0011, финансиран от Програма „Техническа помощ“ 2021-2027“.

ОИЦ-Варна бе гост на официалното откриване на изградения с европейски средства Туристически информационен център за екотуризъм в Птичи рай „Ятата“ в Община Белослав. Той е създаден по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Аврен-Белослав“, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Общата  стойност на инвестицията е в размер на 146 320, 40 лв. Бенефициент е Община Белослав.

От 15 000 до 150 000 лв. могат да получат семейни фирми, предприятия от творческите индустрии и занаятите за подобряване на  производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. Безвъзмездното подпомагане е  85% от общата стойност на проектите за занаятите и 75% за останалите фирми.

На 20 юни (четвъртък), експерти от Областен информационен център – Стара Загора проведоха изнесена приемна пред сградата на община Мъглиж.

Всички заинтересовани граждани получиха подробна информация относно актуалната за прием на проектни предложения процедура за подкрепа на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и сферата на занаятите, както и други предстоящи възможности, съгласно Индикативните годишни работни програми на програмите за 2024 г.