Новини от ОИЦ

Над 50 представители на сдружения на собственици, живущи в многофамилни сгради и други заинтересовани лица присъстваха на информационната среща за представяне на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, организирана от Община Кюстендил. Участие в срещата взе и управителят на Областен информационен център – Кюстендил като представи условията за кандидатстване по процедурата.

На 05.07.2024 г., от 10:00 ч., в конферентна зала на хотел „Лева“ в град Враца, ОИЦ – Враца проведе информационна среща на тема: „Oтворени покани по програма LIFE и други възможности за финансиране през 2024 година“, в която участие взеха представители на различни институции и бизнеса от региона, както и екипът на Областен информационен център – Ловеч.

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви трети прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й бюджет е 106 416, 56 лева.

В седмицата на Световния ден на околната среда - 5 юни и Международния ден на океаните – 8 юни, ученици от Профилираната гимназия „Васил Левски” в Исперих със своите приятели от Истанбул, Турция и Наводари, Румъния проучваха замърсяването на моретата и океаните. Използвайки дигитални инструменти те подготвиха образователни презентации и видеа, изготвиха табели с послания за опазването на океаните и околната среда. Посетиха лаборатории, в които се правят химични изследвания на водата на Черно море в института по океанология във Варна.

ОИЦ – Враца проведе информационна среща за Oтворени покани по програма LIFE  и други възможности за финансиране през 2024 година. В залата на хотел „Лева“ гр. Враца Областен информационен център - Враца проведе среща на която участниците имаха възможността да се запознаят с програма “LIFE”. Програмата е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС.

На 04.07.2024 г. експертите от Областен информационен център-Смолян проведоха информационно събитие в Община Рудозем, на което предоставиха информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове за споделено управление.

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор за финансиране на проектно предложение на Община Гоце Делчев по Приоритет 1 “По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония. Проектът „Трансформиране на градски обекти със зелени инфраструктури“,  с акроним EcoScape е с водещ партньор Община Гоце Делчев и ще се изпълнява в партньорство с Община Щип и Източен регион за планиране от Република Северна Македония.

В рамките на годишната си обиколка, Областният информационен център-Добрич проведе информационни срещи в общините Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел и Генерал Тошево.

Представители на бизнеса, местните администрации, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и др. взеха участие в информационните събития на тема „Актуални възможности за финансиране 2024 г.“. Експертите от Областен информационен център – Добрич запознаха присъстващите с актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проектни идеи с европейски средства.

В тържествена обстановка откриха новия завод за ветеринарни ваксини на „Биовет” АД в Разград. Предприятието е високотехнологично, помещава се в ултрамодерна сграда и е оборудвано с последно поколение машини и съоръжения.

Инвестицията на компанията „Хювефарма”, част от портфолиото на която е и „Биовет”, е на стойност 140 млн. лева.

Строителството започна през 2019-та година и въпреки тежката ситуация около  Ковид пандемията, работата продължи и завърши за 4 години.

На 2 юли /вторник/, с две открити приемни в градовете Царево и Приморско, продължи ежегодната обиколката на Областен информационен център-Бургас в региона.