Новини от ОИЦ

Областният информационен център в Търговище проведе работна среща за представяне на брошура със знакови проекти на Община Търговище за изминалия програмен период, като база за реализиране на интегрираните териториални инвестиции през новия до 2027 г.

             В информационното събитие участваха областният управител Гергана Цонева, заместник-кметовете на община Търговище Сюзан Алиосманова и Валентин Велчев, представители на общинската и областната администрации, партньори от НПО и медии.

Експерти от Областен Информационен Център – Враца взеха участие в ежегодната експертна среща, организирана от НСОРБ-Актив, която се проведе в София от 27 до 29 ноември. И тази година интересът към нея бе голям – близо 180 участници от 100 общини, въпреки тежките метеорологични условия през уикенда, каза Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив. Траен остава и интересът на кметове, зам.-кметове,  представители на Общински съвети  и представители на Областните Информационни центрове към форума.

Нова Загора и Лом обменят опит с Габрово за Интегрираните териториални инвестиции

Представители на общинските администрации на Нова Загора и Лом гостуваха на Община Габрово по проект за повишаване на компетенциите за ефективно изпълнение на програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

В работната среща за обмяна на опит се включиха заместник-кметът по строителство, инфраструктура и екология инж. Деян Дончев, главният финансист Татяна Керемедчиева, експерти по европроекти и по социални дейности, представители на Областния информационен център - Габрово.

На 29 ноември в офиса на  ОИЦ се проведе информационна среща със студенти от три специалности в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Темата на срещата бе „Запознаване и работа с Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Как да тълкуваме термина „иновация“ и задължително ли трябва да представим удостоверение за патент? Това бяха сред основните въпроси, които представители на бизнеса поставиха пред експертите на Областен информационен център – Благоевград по време на информационна среща днес. По време на събитието бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, финансирана по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027.

Заключителен семинар по проект RAW: „Повишаване на осведомеността за ефективното управление на отпадъците“, финансиран по програма „Еразъм+“

На 29 ноември (сряда), екипът на ОИЦ – Стара Загора взе участие в регионална работна среща на обществените библиотеки и партньорски организации от област Стара Загора, която се състоя в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Тема на събитието бе: „Социалната роля на обществената библиотека“.

Земеделският производител от град Разград започва дейностите по проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ „Игнат Георгиев” чрез закупуване на модерна земеделска техника”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 258 573 лева, от които 129 286 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие.

С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта.

Екипът на ОИЦ-Кърджали проведе изнесен информационен ден в община Черноочене.Посетителите на приемната проявиха интерес към подкрепа за инвестиции в земеделието, осигуряване на работно облекло и предпазни средства в предприятията, внедряване на иновации в малките и средни фирми. Всички присъстващи получиха информационни материали и брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС.