Стартира кампания #резултатиОПДУ

С кампанията #резултатиОПДУ, целим да популяризираме резултатите от значими проекти изпълнени по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, които променят живота на хората, предоставяйки нов начин на общуване с администрацията. В самия край на програмата още веднъж искаме да припомним какво създадохме с нашите бенефициенти и подкрепата на ЕС. Следете клиповете от кампанията и се абонирайте за нашия YouTube канал.

#резултатиОПДУ \ portal.nra.bg

ПОРТАЛЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Видеото #резултатиОПДУ \ portal.nra.bg може да видите на следния линк.

Националната агенция за приходите е с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами управляват, благодарение на проект по Оперативна програма „Добро управление“. Платформата за електронни услуги на НАП е интегрирана с над 80 информационни системи и предлага достъп до над 150 електронни услуги за юридически лица и 120 за физически лица. Тя е базирана на  ориентирана към услуги архитектура (SOA). Електронните услуги в portal.nra.bg са групирани в категории, които се визуализират още преди логване в портала и дават информация как могат да бъдат достъпени, а именно с:

  • квалифициан електронен подпис (КЕП)
  • ПИК на НАП
  • е-Автентикация
  • свободен достъп

Клиентите на НАП вече не подават заявление за достъп до услугите, ако искат да ги ползват за себе си. Порталът на НАП асоциира достъпа до услугите с физическите лица, а не с техния КЕП, което води до облекчението, че при смяна на КЕП не следва да се подават допълнителни документи към НАП за достъп до услугите на агенцията.

Упълномощаването за достъп до услуги между бизнеса вече се случва без намесата на служителите на агенцията. Към средата на марти 2023 г. има над 700 000 уникални профили на потребители и над 400 000 000 регистрирани заявки през е-Портала и сървисите на НАП.

По проучване на Института за пазарна икономика, в следствие реализирането на проекта за една година се спестяват:

  • 102 000 работни дни
  • 99,8 млн. лв. разходи за бизнеса
  • Увеличение на електронните разплащания през портала
  • Увеличение на събираемостта на приходите
  • надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП

Проектът получи престижната награда в категория "Публична администрация" на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2021 г., както и специалната поощрителна награда в първото издание на конкурса Digitalk&A1 Awards през 2021 г. 


Електронните административни услуги, водят до подобряване на качеството на обслужване, повишаване ефективността на публичния сектор, намаляване на административната тежест, създават по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. Те са част от развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

 

 

 


 

лого ОПДУ и ЕК

Име: Проект BG05SFOP001-1.002-0011 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Национална агенция за приходите (НАП)