ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОПДУ ЗА 2023 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма  за 2023 г.. Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 29.08.2023 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg

Проектът на ИГРП за 2023 г. на ПТП може да бъде намерен тук.