„ВРЕМЕТО ТИ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“ – една кампания от Оперативна програма „Добро управление“ за ТЕБ

Новосъздадената FB страница ще дава информация за достъпните за граждани и бизнеса, електронни услуги на администрацията, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“. Новият канал за комуникация е част от информационна кампания на Дирекция „Добро управление“ за популяризиране на резултатите от проектите, с фокус върху електронните услуги.

 

 

 

Основното послание на кампанията е:

Идентифицирай се цифрово - Направете си електронен подпис,

Информирай се - Последвайте FB страница “Времето ти е от значение“ и

Използвай електронни услуги – защото… Времето ти е от значение!“

„Докато процесът на цифровизация на държавни и административни услуги  е ангажимент на държавата и публичния сектор, то неговото развитие е отговорност и на гражданите. Дигиталното гражданство предвижда както правото ни на достъп до ефективни и сигурни услуги, така и ангажимента да ги използваме, защото само това е начина, те да бъдат развивани, оптимизирани и приоритизирани.

В рамките на кампанията „Времето ти е от значение“ си поставяме амбициозната задача, както да популяризираме достъпните електронни услуги, така и да допринесем за тяхното активно използване като предоставим информация и стимулираме използването на електронни подписи или някой от другите способи за персонална идентификация в цифровия свят.“ поясни г-жа Ирена Първанова (Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“), в старта на кампанията.

Освен чрез постове в социалните мрежи, ключови услуги и информационни системи, ще бъдат представени в YouTube канала на Дирекция „Добро управление“. Абонирайте се и бъдете активен дигитален гражданин.

Общия брой електронни услуги, реализирани благодарение на Oперативна програма „Добро управление“ е 459. С подкрепата на програмата, са финансирани 666 проекта, от които 56 - насочени към електронни услуги и информационни системи.