НАП ВЗЕ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА DigitalK&A1 AWARDS С ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОПДУ

Националната агенция за приходите получи специалната поощрителна награда в първото издание на конкурса Digitalk&A1 Awards с проект финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ -  BG05SFOP001-1.002-0011 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“

В рамките на проекта на НАП бе изграден изцяло нов Портал за електронни услуги на приходната агенция, в който потребителите могат да се възползват от над 160 е-услуги. Надградени са основните информационни системи в НАП, предоставящи електронни услуги, както и регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП, като е създадена възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешно административни електронни услуги. Основната цел на изградената архитектура, ориентирана към услуги (SOA) е предоставянето на качествени, ефективни и лесно достъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. 

Дигиталното NFT отличие бе връчено на г-жа Малина Панайотова, ИТ директор в ЦУ на НАП, от Деница Дженева, главен редактор на Digitalk.bg.

Наградите за най-иновативните технологични проекти в конкурса Digitalk&A1 Awards се провежда за първа година. Целта на инициативата е да се покажат добрите примери от практиката и да дадат нови идеи и вдъхновение за трансформация на широк кръг от професионалисти от други компании.

Трите, отличени като лидери, внедрени решения във всеки от наградените проекти, акцентира върху най-добрия му резултат. Четвъртият проект, на приходната агенция, получи специалната поощрителна награда, предвид огромното си въздействие върху гражданите, бизнеса и администрацията и с оглед перспективите за развитие на нови електронни услуги. До финалното оценяване от журито достигнаха 18 от общо 30 кандидатури.

През миналия месец НАП взе и престижната награда в категория "Публична администрация" на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2021 г., със същия проект, сред номинираните в същата категория бяха други два проекта, финансирани по ОПДУ  - проекта на Агенцията по обществени поръчки BG05SFOP001-1.003-0002 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ и проекта на Държавната агенция „Електронно управление“ BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ - https://inspire.egov.bg/

Награденият проект на НАП е на обща стойност 2 346 054.54 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)