Над 80 % от годишните данъчни декларации са подадени онлайн, чрез обновения по ОПДУ портал на НАП

Близо 540 000 души са декларирали доходите си пред НАП на стойност над 254 млн. лв. чрез обновения по Оперативна програма „Добро управление“ портал. Повече от 80 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 20 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 88 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  3 май.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени над 85 млн. лв.

За обновяването на портала си, в изпълнение на проект, финансиран по ОПДУ, НАП получи две награди: специалната поощрителна награда в първото издание на конкурса Digitalk&A1 Awards и наградата в категория "Публична администрация" на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2021 г.

В рамките на проекта на НАП бе изграден изцяло нов Портал за електронни услуги на приходната агенция, в който потребителите могат да се възползват от над 160 е-услуги. Надградени са основните информационни системи в НАП, предоставящи електронни услуги, както и регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП, като е създадена възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешно административни електронни услуги. Основната цел на изградената архитектура, ориентирана към услуги (SOA) е предоставянето на качествени, ефективни и лесно достъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. 

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

 

Проектът BG05SFOP001-1.002-0011 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“ е на обща стойност 2 346 054.54 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

 

Информация за Оперативна програма „Добро управление“ може да намерите на: www.eufunds.bg/bg/opgg и в YouTube/opgg