2021-2027

Заповед за сформиране на Тематична работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г.  може да видите