2021-2027

Мерките представени на четвъртото заседание на Тематичната работна група може да намерите ТУК.

Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2020-2027), надграден във връзка с постъпили коментари/становища от заинтересованите страни.

Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2020-2027) с отразени коментари на заинтересованите страни може да видите ТУК.

 

Заповед за сформиране на Тематична работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г.  може да видите