Контакти

Орган, отговарящ за управлението на финансирането от Резерва /Орган по Резерва/: дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет

Ръководител на Органа по Резерва: Ирена Първанова /директор на дирекция „Добро управление“/

Адрес: Администрация на Министерския съвет, бул. "Княз Ал. Дондуков" №1, гр. София, 1594

Контакти: тел.: +359 2 940 36 52, e-mail: BREXIT@government.bg  

Уеб сайт: https://www.eufunds.bg/bg/brexit