Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление