Информационен ден за втора покана по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Секретариата на Европейската програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро – МЕД), организира Информационен ден за обявената втора покана за тематични проектни предложения.

Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. на 27 юли 2022 г. в дистанционен формат. 

Целта е потенциални партньори от България да бъдат информирани за целите и възможностите за участие, условията за допустимост на проектните предложени, подбора на партньори, процеса на кандидатстване и други теми, свързани с настоящата покана.

По поканата ще бъдат подкрепени съвместни проекти в четирите тематичните области на програмата:

  • „Иновативна икономика“;
  • „Природно наследство“;
  • „Зелени жилищни площи“
  • „Устойчив туризъм“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 27.10.2022.

Партньори по проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, не-правителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др. Програмата осигурява 80 % финансиране на всеки проект, допълнително 15 % са национално съфинансиране и 5 % от бюджета трябва да бъдат собствен принос на участниците.

Програма EURO-MED обхваща 69 района от 14 държави, с бюджет 294 млн. евро. Програмата подкрепя дейности, насочени към развитие на нови технологии, преход към кръгова икономика, намаляване на риска от бедствия, запазване на биоразнообразието, зелени жилищни площи, насърчаване на устойчив туризъм и подкрепа на сътрудничеството. Функциите на Национален орган за България се изпълняват от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Желаещите да вземат участие в събитието трябва да заявят участие като попълните регистрационната форма на адрес https://rb.gy/icyqus.   

Допълнителна информация може да бъде намерена на уеб страницата на МРРБ, уеб страницата  и Фейсбук страницата на програмата.